Välkommen till Zebra!

 

Viktig information. Läs detta!

 

Vi är på gång att byta ut denna hemsida och vi ber er att tills så har skett besöka denna tillfälliga adress:

 

Zebras nya hemsida på tillfällig adress >>

 

 

 

Vår målsättning inom Zebra är att skapa en mötesplats för människor som vill träffas och umgås i drogfri fjällmiljö. Vi vill också ge möjlighet för de som vill att få veta mer om och växa i kristen tro. Zebra drivs av Åredalens Pingstförsamling och samarbetspartners är bland annat Åredalens Folkhögskola, KRIK (Kristen Idrottskontakt) och Åre församling. 

 

 


-- skidåkare.jpg  
 

 


Åredalens Pingstförsamling